เป็นสถานพยาบาลสัตว์เอกชน ให้บริการรักษาสัตว์ทั่วไป
สวัสดิการ
  • - ประกันสังคม
  • - OT ล่วงเวลา
  • - ชุดยูนิฟอร์ม
  • - ส่งสัมนาเพิ่มความรู้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงพยาบาลสัตว์กระทุ่มแบน
1270/48 ถนนสุคนธวิท
ตำบลตลาดกระทุ่มแบน อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74110
event langing page