บริษัทเปิดดำเนินการในปี 2561 เราคือกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความภาคภูมิใจในการประกอบวิชาชีพบัญชีในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการตรวจสอบบัญชี เราจึงมารวมตัวกันเพื่อจัดตั้งบริษัท พราวด์ อิน โปร จำกัดขึ้น โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการประกอบวิชาชีพให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและข้อกำหนดของวิชาชีพ อันจะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ และผู้ใช้บริการที่เกี่ยวข้อง ทุกบริการของเราตระหนักถึงการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผู้รับบริการ ด้วยความตั้งใจและทุ่มเท เพราะเราเชื่อว่าการให้บริการทางวิชาชีพบัญชีไม่ควรเกิดเพียงเพราะภาคบังคับทางกฏหมาย แต่ควรเกิดจากความสมัครใจจากผู้รับบริการที่เห็นคุณค่าในการให้บริการทางวิชาชีพที่จะช่วยทำให้องค์กรของผู้รับบริการเติบโตอย่างยั่งยืน เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตของผู้รับบริการและเราจะเติบโตไปพร้อมๆกัน ปัจจุบันสำนักงานได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สวัสดิการ
1. เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด 2. ค่าล่วงเวลา 3. ประกันสังคม 4. ประกันสุขภาพกลุ่ม 5. ตรวจสุขภาพประจาปี 6. กิจกรรม : เที่ยวประจำปีและปีใหม่
ติดต่อ
Proud in Pro Co., Ltd.
33/62 อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์ ชั้น 13 ถนนสุรวงศ์
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เว็บไซต์: http://www.proudinpro.co.th/th
วิธีการเดินทาง
BTS ศาลาแดง
ใช้งานแผนที่