ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์
TES Group เปิดดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 ปัจจุบันดำเนินธุรกิจมาแล้วมากกว่า 25 ปี และด้วยมาตรฐาน ISO ทำให้แน่ใจว่า คุณได้ทำงานกับองค์กรที่เชื่อถือได้ ทั้งในด้าน ความมั่นคง มาตรฐาน คุณภาพ โดยดำเนินกิจการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ก่อสร้าง ผลิตติดตั้งเตาเผา เก็บขนและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ
สวัสดิการ
ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ปรับค่าจ้างประจำปี โบนัสตามผลประกอบการ
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเอ็นไวรอนเม้นท์ ซีสเท็มส์
112/45 หมู่ที่ 6 ซอยสุขสวัสดิ์ 78
ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130