ProFixThailand
we are specify tools supplier for mobilephone repairer
สวัสดิการ
หยุดวันอาทิตย์ และวันหยุดนัขตฤกษ์ ที่พัก ค่ารถ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ProFixThailand
209 ถนนเสือป่า
แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100
ใช้งานแผนที่