ให้บริการงานรับจ้างเหมาด้านแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม หรือ สถานประกอบการต่างๆทุกประเภท
ติดต่อ
PNAT Group
61/44 ถนนแสนสุข
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20130