บริษัท กวนหลวง กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด
ประกอบกิจการประเภทผลิตฟิล์มพลาสติกใส
สวัสดิการ
ประกันสังคม เบี้ยขยัน โบนัสทุกเดือน โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กวนหลวง กรุ๊ป(ประเทศไทย) จำกัด
63/94 หมู่ที่ 2
ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000