บริษัท บลูฟลาย ทราเวิล(ประเทศไทย) จำกัด เปิดดำเนินการธุรกิจท่องเที่ยว เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2543 จากประสบการณ์กว่า 20 ปี ของผู้บริหาร ทางบริษัทฯตระหนักถึง ความพร้อมและศักยภาพในการให้บริการทางด้านการท่องเที่ยวแบบครบวงจร รวมถึงบุคลากร มัคคุเทศก์ที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ มากด้วยความรู้และความสามารถตลอดจนให้คำปรึกษา และแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลด้านการท่องเที่ยวภายในประเทศและต่างประเทศ ด้วยทีมงานที่มีความรู้ ความสามารถพร้อมที่จะให้บริการ จึงมั่นใจว่าสามารถให้บริการแก่ทุกท่านด้วยมาตรฐานที่จะทำให้ท่านประทับใจ
ทางบริษัทฯ มีความยินดีและพร้อมที่จะนำเสนอบริการให้แก่ท่านในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารระหว่างประเทศ สายการบินไทย เลขที่ TG-I 0191/352 0218
2. ตัวแทนจำหน่ายบัตรโดยสารสายการบินทุกสายการบินทั่วโลก
3. บริการรับจองโรงแรมที่พักทั่วโลก
4. บริการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะ ทุกเส้นทางทั่วโลก
5. บริการจัดทัศนศึกษา เพื่อการประชุมและสัมมนาดูงาน
6. บริการจัดนำเที่ยวแบบ PACKAGE TOUR
7. บริการยื่นวีซ่าพร้อมให้คำปรึกษา เรื่องการทำวีซ่าเพื่อเดินทางไปต่างประเทศ
8. บริการจัดหารถตู้/รถบัสปรับอากาศ เพื่อทัศนศึกษาในประเทศ
9. บริการจัดทำประกันอุบัติเหตุสำหรับการเดินทาง
10. บริการทัวร์เอื้องหลวง การบินไทยบริษัท บลูฟลาย ทราเวิล (ประเทศไทย) จำกัด
TAT License : 11/08582
สวัสดิการ
  • 1.ประกันสังคม
  • 2.โบสนัสตามผลงาน
  • 3.ค่าคอมมิชชั่น(บางตำแหน่ง)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Bluefly Travel (Thailand) Co., Ltd.
2/19 ซอยพระรามที่ 3 ซ 28/1 ถนนพระราม 3
แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
เว็บไซต์: http://www.blueflytravel.com/
วิธีการเดินทาง
  • BTS: ลงสถานนีช่องนนทรี ต่อรถ BRT ลงสถานนีวัดดอกไม้
ใช้งานแผนที่