บริษัท กาญจนาวาณิช จำกัด
เป็นผู้ประกอบการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน หลายสาขาในกรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ
  • - เงินเดือน
  • - เงินพิเศษรายวัน
  • - เงินพิเศษค่าห้องพัก
  • - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กาญจนาวาณิช จำกัด
ปั๊มปตท ถนนกาญจนาภิเษก-บางบอน 58/5 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร