บริษัท กาญจนาวาณิช จำกัด
เป็นผู้ประกอบการร้านกาแฟคาเฟ่ อเมซอน หลายสาขาในกรุงเทพมหานคร
สวัสดิการ
- เงินเดือน - เงินพิเศษรายวัน - เงินพิเศษค่าห้องพัก - ประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กาญจนาวาณิช จำกัด
ปั๊มปตท ถนนกาญจนาภิเษก-บางบอน 58/5 ถนนกาญจนาภิเษก
แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร