JobThai
บริษัทฯ ดำเนินกิจการฟาร์มไก่ไข่ ผลิตและจำหน่ายไข่ไก่คุณภาพดี
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ปรับเงินเดือนประจำปี - โบนัส - ที่พักสำหรับตำแหน่งที่ต้องทำงานประจำฟาร์ม
ติดต่อ
บริษัท ถาวรพัฒน์ ฟาร์ม จำกัด
89 หมู่ 6
ตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
วิธีการเดินทาง
สำนักงานอยู่ใกล้ ปตท.ท่าเยี่ยม