บริษัท พัชรอินเตอร์ฟู้ด จำกัด
บริษัท พัชรอินเตอร์ฟู้ด จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตอาหารสำเร็จรูป และแปรรูปอาหารเพื่อการส่งออก ผลิตภัณฑ์จากไก่และชิ้นส่วนไก่ ประกอบกิจการตั้งแต่ 6 มกราคม 2559 ต้องการรับสมัครพนักงานเพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิต และยอดการส่งออกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สวัสดิการ
-สวัสดิการตามกฎหมายกำหนด -งานเลี้ยงปีใหม่ -วันหยุดพักผ่อนตามอายุงาน -ชุดยูนิฟอร์ม ตามระเบียบบริษัทฯ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พัชรอินเตอร์ฟู้ด จำกัด
157 หมู่ที่ 9
ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
ใช้งานแผนที่