บริษัท พี เอ็น เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
บริการจัดทำให้คำปรึกษาด้านบัญชี ภาษีอากร รับจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนและบริษัท
สวัสดิการ
-เงินเดือน/ค่าล่วงเวลา -ประกันสังคม -โบนัสปลายปี -ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยผู้สอบบัญชีสำหรับพนักงานที่ต้องการสอบเป็น CPA -ปรับเงินเดือนทุกปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี เอ็น เซอร์วิส กรุ๊ป จำกัด
222/18 หมู่บ้านพาทาโกเนีย 5
แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510
วิธีการเดินทาง
บริษัทตั้งอยู่ตรงข้ามกับวิทยาลัยการท่องเที่ยว และตลาดมโนรมย์ 4
ใช้งานแผนที่