บริษัท พีจิสเทคโนโลยี จำกัด
ผลิตส่วนประกอบอิเล็กทรอนิกส์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีจิสเทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 520 ซอยรัตนาธิเบศร์ 18 ถนนรัตนาธิเบศร์
ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000