บริษัท นิวบี้ มีเดีย จำกัด
การให้บริการทางด้านการโฆษณาอย่างเต็มรูปแบบ ตามความสามารถภายในองค์กรณ์ การให้บริการด้านการสร้างสรรค์ การผลิตสื่อต่างๆ ที่ใช้ในการโฆษณา การประชาสัมพันธ์และทำการตลาด
สวัสดิการ
เบียขยัน,ค่าที่พักกรณีไปทำงานต่างจังหวัด,ค่ายินดีมงคลสมรส,ค่าอนุโมทนาอุปสมบท,เงินช่วยเหลือฌาปนกิจศพ,เยี่ยมไข้พนักงาน,รางวัลดีเด่นด้านการมาทำงานประจำปี,วันเกิดประจำเดือน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิวบี้ มีเดีย จำกัด
33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์แกรนด์พระราม 9 ห้อง TNB04-05 ชั้น 14 ถนนพระราม9
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ใช้งานแผนที่