บริษัท พ้อยท์ วิว จำกัด
บริษัท พ้อยท์ วิว จำกัด ก่อตั้งขึ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ดำเนินการเกี่ยวกับสื่อโฆษณา Billboard มุ่งเน้นทำโฆษณาในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ มีจำนวนป้ายทั้งหมด 40 ตำแหน่งอยู่ด้านตะวันตกของกรุงเทพฯ ตามแนวขยายของเมือง และมีแผนที่จะขยายตำแหน่งมากขึ้นไปในทิศตะวันออกและแนวรถไฟฟ้า BTS และระบบขนส่งมวลชนเช่น รถไฟความเร็วสูง
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พ้อยท์ วิว จำกัด
4/2 หมู่ 3 ซอย บางกรวย-ไทรน้อย 35
ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130
ใช้งานแผนที่