JobThai
ขายของพรีเมี่ยม/ของชำร่วย/ของสมนาคุณให้แก่องค์กรและบริษัทชั้นนำในประเทศไทย
Benefits
- ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - ประกันอุบัติเหตุ - ค่าเดินทาง
Contacts
บริษัท กิฟต์แมนูแฟคตอรี่ จำกัด
5/15 อาคารแอ็ทแอเรีย ชั้น 7 ห้อง 7A3 ถนนนนทรี
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
Directions
BTS ช่องนนทรี หรือ BRT สถานีนราราม3