บริษัท ไนซ์ คอล จำกัด
บริษัท ไนซ์คอล จำกัด ดำเนินธุรกิจในรูปแบบระบบ call center โดย มีทั้งการขายสินค้าและ รองรับการเป็นตัวแทน call center ให้กับสินค้าหรือบริการด้านต่างๆ โดยภายใน บริษัทมีจำนวน Call center ไว้รองรับการทำงานถึง 140 ที่นั่ง พร้อมด้วยระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ ณ ปัจจุบัน Nicecall มีการดำเนินการขายสินค้า มากกว่า 150 ชนิด อีกทั้งยังเปิดให้บริกาเป็น call center ให้กับผู้ที่สนใจจะมีระบบ call center ไว้ดำเนินงานในด้านของธุรกิจของตนเอง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจ call center บริษัท ไนซ์คอล จำกัด จึงไม่หยุดที่จะพัฒนาคุณภาพทั้ง บุคคลากรและอุปกรณ์เพื่อให้พร้อมเสมอกับการทำงานในทุกวัน โดยที่บริษัทยึดแนวคิดที่ว่า “เราจะดูแลทุกคนให้เหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกับเรา”
สวัสดิการ
-โบนัส 2 ครั้ง/ปี -ปรับเงินเดือนประจำปี -คอมมิชชั่น (ฝ่ายขาย) -อินเซนทีฟ (ฝ่ายขาย) -ท่องเที่ยวประจำปี ทั้งในและต่างประเทศ -โครงการอาหารกลางวันฟรี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ไนซ์ คอล จำกัด
เลขที่ 76/94,96 ถนนแจ้งวัฒนะ
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
เว็บไซต์: http://www.nicecall.co.th
วิธีการเดินทาง
รถประจำทางสาย 554 , 95ก , 150 ลงรถที่ป้ายรถเมล์ Max Valueสาขาหลักสี่แสควร์ ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร จากนั้นเดินเข้าซอยหลักสี่แสควร์สาย1 หากมารถส่วนตัวให้จอดรถที่ Max Value
ใช้งานแผนที่