เน้นให้บริการอาหารที่มีรสชาติ คุณภาพ และบริการที่ประทับใจ
สวัสดิการ
  • - อาหารพนักงาน 1-2 มื้อ
  • - ห้องพักพนักงาน (กรณีพักที่ร้าน)
  • - ประกันสังคม
  • - วันหยุดนักขัติฯ 14 วัน/ปี
  • - วันหยุดประจำสัปดาห์ 1วัน/สัปดาห์
  • - ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามเงื่อนไขที่ร้านกำหนด)
  • - เงินช่วยเหลืองานฌาปนกิจ (พ่อ แม่ สามี ภรรยา บุตร)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ร้านก๋วยเตี๋ยวชายคลองฮงไน้
1/10 หมู่2 ถนน345
ตำบลลำโพ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
เว็บไซต์: www.hongnite.com
ใช้งานแผนที่