เป็นบริษัทผู้ผลิต ผู้ส่งออก และผู้ให้คำปรึกษาในด้านเครื่องประดับ เป็นเวลากว่า 30 ปี บริษัทมุ่งมั่นที่จะติดตามและศึกษากระแสแฟชั่นเพื่อส่งมอบสินค้าและบริการตามความคาดหวังของลูกค้าทั้งในและต่างประเทศในความรวดเร็วที่เท่าทันกระแสโลก
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม 2. ตรวจสุขภาพ 3. วันหยุดตามประเพณี 4. ค่าล่วงเวลา 5. ค่าอบรม 6. ค่าเดินทาง (ต่างสถานที่) 7. ค่าอาหาร 8. เงินช่วยเหลืออื่นๆ 9. โบนัสประจำปี 10. ทำงาน วันจันทร์-เสาร์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิด้า แฟคตอรี่ จำกัด
730, 732, 734, 736, 738, 740 ถนนบรมราชชนนี
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700
เว็บไซต์: http://www.nidafactory.com
วิธีการเดินทาง
- รถยนต์ส่วนตัว - รถประจำทาง
ใช้งานแผนที่