บริษัท ก.เก้ามงคล จำกัด
ธุรกิจประเภทซื้อมาขายไป เกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ทุกชนิด
สวัสดิการ
เงินเดือนตามตกลง ประกันสังคม เบี้ยขยัน+ต่าอาหารกลางวัน ค่าล่วงเวลา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ก.เก้ามงคล จำกัด
49/121-122 หมู่บ้านสุนทรอุตสาหกรรม บางบอน3 เพชรเกษม69
แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160