บริษัท กสิ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ดำเนินการจำหน่ายแผงโซล่าเซลล์
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กสิ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
333/23 หมู่บ้านบัวทองแฟคทอรี่ 1 หมู่ที่ 3 ถนนบางกรวย-ไทรน้อย
ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110