บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้บริการรับตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปล่องระบายอากาศ อากาศในพื้นที่ทำงาน แสง เสียง ความร้อน น้ำใช้ น้ำดื่ม น้ำเสีย จัดทำรายงาน Monitor ด้านสิ่งแวดล้อม
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม 2.เบี้ยเลี้ยง 3.คอมมิชชั่น 4. OT ค่าล่วงเวลางานและค่าทำงานในวันหยุด 5.โบนัสประจำปี (พิจารณาตามผลประกอบการบริษัท)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
199/187 หมู่บ้านคุณาภัทร 1 หมู่ 7 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย
ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
วิธีการเดินทาง
รถตู้ประจำทาง รถส่วนตัว
ใช้งานแผนที่