บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ให้บริการรับตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปล่องระบายอากาศ อากาศในพื้นที่ทำงาน
แสง เสียง ความร้อน น้ำใช้ น้ำดื่ม น้ำเสีย จัดทำรายงาน Monitor
ด้านสิ่งแวดล้อม
สวัสดิการ
  • 1.ประกันสังคม
  • 2.เบี้ยเลี้ยง
  • 3.คอมมิชชั่น
  • 4. OT ค่าล่วงเวลางานและค่าทำงานในวันหยุด
  • 5.โบนัสประจำปี (พิจารณาตามผลประกอบการบริษัท)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท กรีนเอิร์ธ เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด
199/187 หมู่บ้านคุณาภัทร 1 หมู่ 7 ถนนบ้านกล้วย-ไทรน้อย
ตำบลพิมลราช อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
วิธีการเดินทาง
  • รถตู้ประจำทาง รถส่วนตัว
ใช้งานแผนที่