บริษัท พีเอส เมทัลเวิร์ค จำกัด
เป็นบริษัทฯผู้ผลิต/ประกอบเครื่องจักรแปรรูปอาหาร โดยผลิตชิ้นงาน/เครื่องจักรต่างๆให้กับซีพีหลายสาขา และบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำอีกหลายบริษัทฯ และมีเครืองจักรสแตนเลสส่งออกต่างประเทศในแถบเอเชียหลายประเทศ บริษัทมีความพร้อมทั้งทางด้านบุคคลากร เรามีทีมงานวิศวกรและทีมช่างหลายสาขาที่มากด้วยความสามารถ บริษัทมีความมั่นคงดำเนินกิจการในจังหวัดสมุทรสาครมานานกว่า 10 ปีในลักษณะธุรกิจคือ Make to order ต้องการแบบไหนสั่งได้ที่เรา หรืองานตัด พับ ม้วน เลเซอร์ ด้วยเครื่องมือเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานที่ทันสมัย พร้อมตอบสนองทุกๆความต้องการของลุกค้า ด้วยชิ้นงานที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและบริการที่ดีเยี่ยม ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถเพื่อมาร่วมสร้างสรรค์ผลงานที่ดีเพื่อเติบโตไปพร้อมกับเรา
สวัสดิการ
-ค่าที่พัก 1000 บาท / เดือน -ค่าอาหาร 400 บาท /เดือน -วันพักร้อนประจำปี 6-12 วัน -วันลาเนื่องในงานต่างๆ -ประกันสังคม/กองทุนทดแทน/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -ปรับค่าจ้างประจำปี -โบนัสตามผลประกอบการ -เสื้อยูนิฟอร์มประจำปี -เบี้ยขยัน -เบี้ยเลี้ยง/ค่าที่พัก กรณีออกปฏิบัติงานต่างจังหวัด/ไปทำงานต่างประเทศ (บางตำแหน่ง) -ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง) -เงินช่วยเหลือ กรณี งานแต่งงาน งานอุปสมบท งานศพบิดามารดา-บุตรธิดา-สามีภรรยา
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเอส เมทัลเวิร์ค จำกัด
36/9 ม.9 ซ.ย่านซื่อ (พิกัดใกล้กับวัดบางกระเจ้า,อบต.บางกระเจ้า) ถนนพระราม 2
ตำบลบางกระเจ้า อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000
เว็บไซต์: http://psmetalwork.com
วิธีการเดินทาง
รถส่วนตัว หรือ รถตู้โดยสารหรือรถสองแถวโดยสารลงหน้าวัดบางกระเจ้า ต่อวินมอเตอร์ไซด์
ใช้งานแผนที่