Pinktex Trading Co,. Ltd
นำเข้าส่ง-ส่งออกสินค้าทีเกี่ยวกับผ้า
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Pinktex Trading Co,. Ltd
116/11 ชั้นที่ 4 ถนนสุนทรโกษา
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110