บริษัท รานี เท็กซ์ไทล์ จำกัด
ประกอบกิจการค้าผ้า ด้าย เครื่องนุ่งห่ม เสื้อผ้าสำเร็จรูป
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รานี เท็กซ์ไทล์ จำกัด
121/10-12 ชั้น1 อาคารดิโอลด์สยามพลาซ่า
แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200