บริษัท พีเอ็นบี คอนสตรัคชั่น ดีไซน์ จำกัด(“บริษัท”) ประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างประเภทโรงงานอุตสาหกรรม งานโครงเหล็กโรงพยาบาล อาคารสูงเพื่อพักอาศัย สำนักงาน ศูนย์การค้า โดยการให้บริการรับเหมาก่อสร้างครอบคลุมถึงงานวิศวกรรมโยธาและงานติดตั้งงานระบบวิศวกรรมต่างๆ ทั้งนี้ธุรกิจของบริษัทสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทหลัก ดังนี้ 1. งานบริการติดตั้งระบบวิศวกรรม บริษัทให้บริการติดตั้งระบบวิศวกรรมทั้งภายในอาคารและภายนอกอาคาร ครอบคลุมตั้งแต่งานระบบไฟฟ้า งานระบบบริหารพลังงาน งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม งานระบบปรับอากาศ งานระบบสุขาภิบาลและงานระบบป้องกันอัคคีภัยทั้งนี้งานบริการติดตั้งระบบนั้นไม่ได้จัดเป็นธุรกิจหลักของบริษัทแต่มีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนงานก่อสร้างซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท 2. งานวิศวกรรมโยธา บริษัทให้บริการงานก่อสร้างครอบคลุมงานโยธางานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโครงสร้างเหล็กรูปพรรณและงานสถาปัตยกรรม โดยให้บริการตั้งแต่การวางรากฐาน (Structural) จนกระทั่งอาคารเสร็จสมบูรณ์ทั้งโครงการ ซึ่งรวมถึงงานบริเวณและงานถนนรอบโรงงานและอาคาร
สวัสดิการ
1.โบนัส 2.วันหยุด-วันลาตามกฎหมาย 3.ประกันสังคม 4.ประกันอุบัติเหตุ 5.ค่าล่วงเวลา 6.เวลาทำงานที่ยืดหยุ่นได้ (Flexible Hour)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเอ็นบี คอนสตรัคชั่น ดีไซน์ จำกัด
เลขที่ 2 อาคารมาริโกลด์ ทาวเวอร์ สุวรรณภูมิ ชั้นที่ 5 ห้องเลขที่ 1502 ซอยลาดกระบัง 1 ถนนอ่อนนุช-ลาดกระบัง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
ใช้งานแผนที่