ประกอบกิจการเกี่ยวกับงานระบบ IT และงานออกแบบก่อสร้าง
ติดต่อ
บริษัท พีน่า(ไทยแลนด์) จำกัด
5/1891 หมู่ที่ 10
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120