บริษัท พี เค ฟอร์ส เอ็นเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป 1997 จำกัด
ประกอบกิจการนำเข้าส่งออกจำหน่ายผลิตสินค้าเครื่องมืออะไหล่เครื่องจักร
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พี เค ฟอร์ส เอ็นเตอร์ไพรส์ กรุ๊ป 1997 จำกัด
381/71 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570