บริษัท พีเอ็มเอส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พีเอ็มเอส เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
99/79 หมู่บ้าน เฮ้าส์35 ซอยแจ้งวัฒนะ35 ถนนแจ้งวัฒนะ
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120