บริษัทพิมพ์สร บิสซิเนส จำกัด จัดตั้งขึ้นโดยบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการดูแลสุขภาพตามหลักวิชาการแพทย์และการพยาบาลตามมาตรฐานสากล ประกอบการคลินิกเวชกรรม/คลินิกเทคนิคการแพทย์และสหคลินิกดำเนินงานเกี่ยวกับการให้บริการตรวจสุขภาพและมีหน่วยบริการในการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ มีห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน และมีโรงพยาบาลและบริษัทที่ให้บริการทางด้านการแพทย์ชั้นนำร่วมในการดำเนินงานมากมาย ซึ่งจะสร้างความมั่นใจให้กับหน่วยงานและผู้ใช้บริการได้อย่างเต็มที่
สวัสดิการ
- ประกันสังคม - ตรวจสุขภาพประจำปี - วันหยุดพักร้อนประจำปี - งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - มีโอกาสก้าวหน้าในสายอาชีพ - โบนัสประจำปี และอื่นๆ - เงินช่วยเหลืออื่น ๆ เช่น มงคลสมรส มรณกรรม อุปสมบท - ชุดเครื่องแบบ (ยูนิฟอร์ม)
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พิมพ์สร บิสซิเนส จำกัด
97/40 หมู่ที่ 9 ถนนสุขสวัสดิ์
ตำบลบางครุ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
ใช้งานแผนที่