JobThai
โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รับรักษาคนไข้และผู้ป่วย รับทำฝึกสอนอบรมทางด้านวิชาการแพทย์
10
โรงพยาบาลอินทรารัตน์
555/5
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230