บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทในกลุ่มพรีเมียร์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2530 ให้บริการรถเช่าระยะยาว พร้อมบริการเสริม ตลอดอายุสัญญา เหมาะสำหรับลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกประเภทและทุกขนาดธุรกิจ โดยมุ่งมั่นคุณภาพและมาตรฐาน การให้บริการเป็นหัวใจสำคัญลูกค้า ซึ่งเมื่อพฤศจิกายน 2546 บริษัทได้นำระบบบริหารคุณภาพเข้ามาใช้ในการดำเนินงานโดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จากAJA Registrars โดยบริษัทกำหนดนโยบายคุณภาพไว้ดังนี้ “มุ่งมั่นในการให้บริการด้วยคุณภาพอย่างมืออาชีพ”
สวัสดิการ
เงินโบนัสประจำปีตามผลประกอบการ ปรับเงินเดือนประจำปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพกลุ่ม ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก ประกันอุบัติเหตุ เงินช่วยเหลืองานศพบิดามาราดาคู่สมรสและบุตร ประกันชีวิต ชุดยูนิฟอร์ม ของเยี่ยมไข้รับขวัญบุตร รถรับส่งพนักงาน สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์ ลิซซิ่ง จำกัด
1 Premicr Corporate Park Bldg., Soi Premier 2, Srinakarin Rd.
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
เว็บไซต์: https://pil.premier.co.th/index.php
วิธีการเดินทาง
รายชื่อสายรถเมล์ที่ผ่าน 133,145,206,207,537,15-2
ใช้งานแผนที่