ROBOTECH CORPORATION CO.,LTD.
SI automation ผลิต RoBot
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ROBOTECH CORPORATION CO.,LTD.
97/23 หมู่ที่ 2 ตำบลบึงน้ำรักษ์ (เอกสินแฟรตตอรี่)
ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110