บริษัท รีเทลลิ่ง เทคโนโลยี จำกัด
นำเข้าและส่งออกอุปกรณ์เกี่ยวกับการประกอบตู้ และเครื่องชำระสินค้าเช่น เครื่องบันทึกเงินสด Mini Post และเคาน์เตอร์รับชำระเงิน
-ประกอบตู้ชำระค่าสาธารณูปโภค
-ประกอบตู้ขายสินค้า(ตามลูกค้าต้องการ)
-ประตู้ฝากเหรียญ
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ชุดพนักงาน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รีเทลลิ่ง เทคโนโลยี จำกัด
เลขที่ 46/161 ถนน นวลจันทร์
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
เว็บไซต์: www.powergoldthailand.com