บริษัทฯ เป็นตัวแทนจำหน่ายยางนอกมอเตอร์ไซค์ภายใต้แบรนด์ CHAOYANG
สวัสดิการ
  • - ค่าเดินทาง
  • - ค่าเบี้ยเลี้ยง
  • - ค่าน้ำมัน
  • - ค่าประกันสังคม
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท รุ่งสยามเจริญ จำกัด
131 หมู่ที่ 11
ตำบลนราภิรมย์ อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130