บริษัท เพรสซิเดนท์ ไบโอเทค (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นบริษัทในเครือของ CHIA TUNG HOLDING ซึ่งเป็นบริษัทมหาชนของประเทศไต้หวัน ที่ดำเนินธุรกิจด้าน การเกษตร ปศุสัตว์ และเครื่องจักรการเกษตร ซึ่งกลุ่มทุนนี้ได้นำเงินมาลงทุนเปิดบริษัท บริษัท เพรสซิเดนท์ ไบโอเทค (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้านปุ๋ยอินทรีย์ ภายใต้เทคโนโลยีระดับสูง ที่ทันสมัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ปุ๋ยอินทรีย์ของบริษัทฯ มีคุณภาพสูงกว่าปุ๋ยอินทรีย์ในท้องตลาด ช่วยให้ผลผลิตงอกงามกว่าเดิม เพิ่มคุณภาพดิน รักษาสิ่งแวดล้อม และผลผลิตที่ได้ปลอดภัยต่อผู้บริโภค
ติดต่อ
PRESIDENT BIOTECH (THAILAND) CO., LTD.
111/28 หมู่บ้านบางกอกบูเลอวาร์ด รังสิต
ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130
เว็บไซต์: http://www.presidentbiotech.com
ใช้งานแผนที่