ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับระบบเรียนออนไลน์ โดยมีติวเตอร์ชื่อดังระดับประเทศเป็นผู้ผลิตและพัฒนาการเรียนการสอนแก่ผู้เรียน ตั้งแต่ระดับชั้น ประถม - มหาวิทยาลัย และวัยทำงานในปัจจุบัน
สวัสดิการ
ประกันสังคม โบนัสประจำปี
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พลัสเอ็ดดูเซ็นเตอร์ จำกัด
184/197 อาคารฟอรั่มทาวเวอร์ ชั้น 29 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: www.pluseducenter.com
ใช้งานแผนที่