กลุ่มบริษัทพี่ไฟว์ (P5) คือกลุ่มบริษัทครบวงจรด้านขายและสื่อ ประกอบธุรกิจหลักคือการผลิตสินค้าภายใต้แบรนด์ P5 จัดตั้งเป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2550 และได้เริ่มดำเนินในธุรกิจเน็ตเวิร์ค และธุรกิจออนไลน์ โดยมุ่งเน้นขายสินค้าในแบรนด์ P5 เพื่อที่จะให้ได้คุณภาพที่ได้รับมาตรฐานที่ยอมรับของตลาด ให้มีคุณภาพโดยเน้นถึงประโยชน์ของผู้บริโภคเป็นสำคัญโดยผ่านการคัดกรองคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้ยังมีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผ่านทีวีโปรดักชั่น และสื่อออนไลน์ และ ระบบCall Center แบบครบวงจรเพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งผู้บริโภคพร้อมเทคโนโลยีที่ทันสมัย เปรียบเสมือนกุญแจสู่ความสำเร็จในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ บริษัทจึงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะพัฒนาองค์กร แบรนด์ผลิตภัณฑ์ และบุคลากรแบบมืออาชีพเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีเพื่อส่งต่อให้ลูกค้ามั่นใจในกลุ่มของกลุ่มบริษัทพี่ไฟว์ (P5)
สวัสดิการ
บริษัทฯ มีนโยบายการจัดสวัสดิการที่ต้องการตอบสนองความต่อความต้องการให้กับพนักงานอย่างแท้จริงตามความเหมาะสมแต่ละตำแหน่งงาน อาทิเช่น - ประกันสังคม, กองทุนเงินทดแทน - วันลาหยุดกรณีต่างๆ - เสื้อยูนิฟอร์มพนักงาน - สัมมนาท่องเที่ยวต่างประเทศประจำปี - ส่วนลดสินค้าราคาพนักงาน - ปรับเงินประจำปี และโบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ) - เงินช่วยเหลือค่าที่พัก/ค่าเดินทาง (ตามเงื่อนไข) - ที่พักพนักงาน (ตามเงื่อนไข) - เงินกู้ยืมสำหรับพนักงาน - เงินช่วยเหลือต่างๆ (เช่น กรณีเสียชีวิต เป็นต้น) - ฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้อื่นๆ - กองทุนการศึกษาบุตรพนักงาน - เบี้ยเลี้ยง,ค่าอาหารและค่าพาหนะเดินทาง (ตามระเบียบของบริษัทฯ ) - ค่ารักษาพยาบาล (ตามเงื่อนไขบริษัท) - ฝึกอบรมและพัฒนาองค์ความรู้
10 ตำแหน่ง
ติดต่อ
P5 Group
470 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
เว็บไซต์: https://www.pondpiyagroup.com/