บริษัท เอกชัยการแพทย์ จำกัด (มหาชน) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2546 โดยกลุ่มแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ เป็นที่เชื่อมั่นของคนในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง และกลุ่มเจ้าของธุรกิจที่มีรากฐานในจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งได้เล็งเห็นถึงการขยายตัวทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดสมุทรสาคร และความต้องการสถานพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น
โดยปัจจุบัน โรงพยาบาลฯ มีจำนวนเตียงที่เปิดให้บริการ 150 เตียง และมีห้องตรวจทั้งหมด 60 ห้อง สามารถรองรับผู้ป่วยนอกได้ถึง 1,500 คนต่อวัน พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถให้บริการรักษาพยาบาลโรคทั่วไปทุกสาขา โดยเฉพาะศูนย์ผู้มีบุตรยากที่ได้รับการยอมรับจากคนในจังหวัดสมุทรสาคร ศูนย์กุมารเวชที่มีกุมารแพทย์ประจำให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์ศัลยกรรมซึ่งมีศัลยแพทย์กระดูกและข้อที่มีความเชี่ยวชาญในด้านจุลศัลกรรม สามารถผ่าตัดต่ออวัยวะ เส้นเลือด เส้นเอ็นและเส้นประสาท และยังมีศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินที่มีรถพยาบาลพร้อมบริการรับส่งผู้ป่วยจากอุบัติเหตุจากการทำงานหรืออุบัติเหตุบนท้องถนนในจังหวัดสมุทรสาครและพื้นที่ใกล้เคียง นอกจากนี้โรงพยาบาลฯ ยังให้บริการตรวจสุขภาพทั้งในและนอกสถานที่
สวัสดิการ
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • โบนัสตามผลประกอบการ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงพยาบาล เอกชัย (Ekachai Hospital)
99/9 หมู่ 4 ถนนเอกชัย
ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 47000
เว็บไซต์: www.ekachaihospital.com