บริษัท พรเจริญไอซ์จำกัด
ประกอบกิจการโรงน้ำแข็ง
สวัสดิการ
- ตามกฎหมายกำหนด
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรเจริญไอซ์จำกัด
เลขที่ 1 ตรอก/ซอย ราษฎร์อุทิศ 1 ถนน ราษฎร์อุทิศ
ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110