บริษัท ริช แอนด์ กรีน จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2552 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการวิจัยที่มีอยู่แล้วด้านสัตวบาลมาสร้างมูลค่าเพิ่มต่อยอดเพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สินค้าของบริษัททั้งหมดที่มีจำหน่ายเกิดจากการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโดยใช้สิ่งเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมในประเทศ ไม่ทำให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมและมีราคาถูกกว่าสินค้าลักษณะเดียวกันที่นำเข้าจากต่างประเทศ สินค้าทั้งหมดไม่มีสารตกค้างใด ๆ และคุ้มค่ากับเงินที่เกษตรกรจ่าย ขณะเดียวกันก็รักษาสิ่งแวดล้อมและขนบธรรมเนียมประเพณีของไทยเอาไว้อย่างยั่งยืน บริษัทฯ ทำการวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทราบปัญหาของเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อย่างแท้จริง นอกจากนี้บริษัทฯได้สร้างเครือข่ายความรู้ด้านสัตวบาลด้วยวิทยาการด้านฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสัตว์และลดช่องว่างระหว่างคนรวยกับคนจน
สวัสดิการ
  • 1.โบนัสประจำปี
  • 2.ปรับเงินประจำปี
  • 3.ประกันสังคม
  • 4.กองทุนเงินทดแทน
  • -หยุดวันเสาร์-อาทิตย์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท ริช แอนด์ กรีน จำกัด
2547 ชั้นที่ 2 ถนนพหลโยธิน
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900