เป็นผู้ผลิตและจำหน่าย กล่องกระดาษลูกฟูกมาเป็นเวลามากกว่า 20 ปี ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจำนวนมาก เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2539 ด้วยความมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จริงใจ ซื่อสัตย์ และให้ความสำคัญในด้านบริการ ให้ลูกค้ามีความพอใจสูงสุด
สวัสดิการ
- ชุดฟอร์ม - กองทุนประกันสังคม - กองทุนเงินทดแทน - ประเมินปรับค่าจ้างประจำปี - ค่าตำแหน่ง (บางตำแหน่งงาน) - เบี้ยขยัน - ค่าล่วงเวลา (OT) - อื่นๆ ตามความเหมาะสม
ติดต่อ
บริษัท พรปณิธานแพ็ค จำกัด
151 หมู่ 6
ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73190
เว็บไซต์: http://www.pt-pack.com
ใช้งานแผนที่