โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
โรงเรียนสันติธรรมวิทยาซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานของมูลนิธิเพื่อการศึกษาและพัฒนามุสลิมอีสานได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ เป็นต้นมา ได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาล-ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สวัสดิการ
  • อาหารกลางวัน
  • เครื่องแบบ
  • อื่นๆ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
โรงเรียนสันติธรรมวิทยา
175/8 ม.8
ตำบลโนนสูง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41330