บริษัท ไบรท์ บลู วอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เริ่มก่อตั้งเมื่อ 22 มิถุนายน 2552 ดำเนินธุรกิจให้คำปรึกษาเรื่องการจัดการน้ำดื่ม จำหน่ายให้เช่าพร้อมบริการบำรุงรักษาเครื่องกรองน้ำนำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามากกว่าสองพันรายในกลุ่มลูกค้าบ้าน คอนโด โรงเรียน โรงพยาบาลองค์กรเอกชน รวมไปถึง หน่วยงานรัฐต่างๆ ทั้งไทยและต่างชาติ อนึ่ง ด้วยวิสัยทัศน์ของกลุ่มผู้ถือหุ้นหลักปัจจุบันที่เข้าใจดีว่า น้ำสำคัญต่อชีวิต ไบรท์ บลู วอเตอร์ จึงได้ขยายธุรกิจโดยมีวัตถุประสงค์ในการเป็นผู้บริหารและจัดการน้ำให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยการจัดตั้งธุรกิจทรัพยากรน้ำ และธุรกิจบำบัดน้ำ พร้อมการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 300 ล้านบาทในปี 2558 และขยายสู่ทุนจดทะเบียน 1000 ล้านบาท ภายในกลางปี 2559
ธุรกิจของเรา
ธุรกิจบริหารจัดการน้ำ
บริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคและบริโภคให้เหมาะสำหรับทุกหน่วยงาน องค์กรและทุกๆสถานที่ ตอบสนองทุกการใช้งาน และทีมบริการมืออาชีพเพื่อบริการบำรุงดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมบริการทั้งในระบบขายและเช่า โดยเน้นนโยบายหลัก ประหยัด สะอาด และสะดวก
ธุรกิจทรัพยากรน้ำ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แหล่งน้ำ น้ำดิบ น้ำประปา และให้การปรึกษางานที่เกี่ยวกับน้ำ ท่อน้ำ และประปาทุกประเภท
ธุรกิจบำบัดน้ำ
บริการบำบัดน้ำให้ได้มาตรฐาน ตามความต้องการ เพื่อนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน ทั้งอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม รวมถึงเกษตรกรรม
วิสัยทัศน์
เราผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการน้ำ
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
Bright Blue Water Corporation
ลาดกระบัง ซอย 22 ถนนลาดกระบัง
แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520
เว็บไซต์: www.brightbluewater.co.th
ใช้งานแผนที่