บริษัท พรมาลัย จำกัด
บริษัท พรมาลัย จำกัด เป็นบริษํทฯที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งมีการแข่งขันกันสูงภายในประเทศ ทางบริษัทฯดำเนินงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนการร่วมทุนกับบริษัทต่างชาติ เป็นต้น
สวัสดิการ
-ประกันสังคม ,-เบี้ยขยัน, -ค่าเดินทางระหว่างปฎิบัติงาน,
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท พรมาลัย จำกัด
เลขที่ 5 ซ.สุขาภิบาล 5 ซอย 20 แยก 7
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10210