หจก.พลอย-อานันท์ก่อสร้าง
การรับเหมาก่อสร้างอาคารบ้านเรือน สถานที่ทำการ บ้านพักอาศัย
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
หจก.พลอย-อานันท์ก่อสร้าง
168 หมู่ 5
ตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000