เราคือบริษัทเอเจนซี่การตลาด ที่ดูแลการวางกลยุทธ์ที่สามารถวัดผลได้และเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม เราโฟกัส B2B Marketing เป็นส่วนใหญ่ ในธุรกิจที่ขายสินค้าหรือบริการให้กับกลุ่มร้านอาหารหรือ SME การให้บริการของเรา จะมุ่งเน้นที่เรื่อง CRM, Retention, Privilege เป็นหลัก โดยเนื้องานคือ การวิเคราะห์ Customer journey , Customer insight และ Data analysis เรามีการใช้เครื่องมือทางการตลาดที่หลากหลายทั้ง Telemarketing, Telesurvey, Sale approach, Lead generation, Lead scrubbing และอีกมากมาย เรากำลังเริ่มต้นและอยากมองหาผู้มีชอบเรียนรู้แบบไม่มีที่สิ้นสุดและมีแพชชั่นร่วมสร้างความฝันนี้ไปด้วยกัน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นิ้วท์ เอเจนซี่ จำกัด
เลขที่ 15, 33 อาคาร 33 Space ซอยประดิพัทธ์ 17
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
ใช้งานแผนที่