ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.เอส.บี.มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส
ประวัติความเป็นมา ห้างหุ้นส่วน พี.เอส.บี.มาร์เก็ตติ้งแอนด์เซอร์วิส หรือ “P.S.B.” ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ด้วยทุนจดทะเบียนสองล้านบาท โดยกลุ่มทีมงานซึ่งมีประสบการณ์ในงานวิศวกรรม มากกว่า 20 ปี นำโดยนายปรัชญา เสียงเสนาะ เพื่อประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเป็นหลัก ทั้งนี้กลุ่มผู้ก่อตั้งได้เล็งเห็นแนวโน้มการเจริญเติบโตของความต้องการงานบริการด้านวิศวกรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ประเภทของงานธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีทั้งงานภาครัฐและเอกชน ได้แก่ ศูนย์การค้า อาคารแนวราบ โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งครอบคลุมถึง งานวิศวกรรมโยธา งานระบบวิศวกรรม และงานภูมิสถาปัตยกรรม บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารงานโครงการก่อสร้างให้เสร็จทันเวลาและได้คุณภาพ จนปรากฏเป็นที่ยอมรับของเจ้าของ เป้าหมายดำเนินงาน ส่งมอบงานที่มีคุณภาพสูง คำนึงถึงประโยชน์ และความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้ามุ่งเน้นเรื่องความตรงต่อเวลาในการส่งมอบ และความ ร่วมมือที่ดี เพื่อพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว มีเป้าหมายที่จะพัฒนากิจการให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน โดยยึดหลักปรัชญาของการพัฒนาอย่างสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และ รักษามาตรฐานการดำเนินงานควบคู่กับการดูแลต้นทุนในการให้บริการและนโยบายการจัดการด้านเงินที่ดี ด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจ ที่ไม่เพียงให้ความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กรให้เป็นอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ครบวงจรเท่านั้น บริษัทยังขยายธุรกิจอื่นๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง สร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและนักลงทุน
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
ห้างหุ้นส่วนจำกัดพี.เอส.บี.มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ เซอร์วิส
155/3 โครงการก่อสร้าง สถานีสูบน้ำหนองปลาไหล
ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง
ใช้งานแผนที่