บริษัท โนวจิสติกส์ จำกัด
“Knowgistics” (โนวจิสติกส์) มาจากการผสมคำว่า knowledge กับ logistics เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อทำงานเชิงวิชาการเป็นพื้นฐาน มีเป้าหมายที่จะต่อยอดองค์ความรู้จากงานวิจัยของนักวิชาการที่มักเข้าไม่ถึงสาธารณะ ทั้งยังอยู่ในรูปแบบ (format) ที่ยากต่อการทำความเข้าใจสำหรับประชาชนทั่วไป ให้มีวิธีนำเสนอที่น่าสนใจ และนำไปอยู่ในช่องทางที่สะดวกต่อการเข้าถึงของสาธารณะมากขึ้น นอกจากนั้น ยังรับบริหารจัดการองค์ความรู้เหล่านั้นด้วย เช่น การสร้างและดูแลระบบฐานข้อมูลความรู้
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท โนวจิสติกส์ จำกัด
112/31 หมู่บ้านลุมพินีทาวน์วิลล์ ซอยศรีด่าน 18
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
ใช้งานแผนที่