บริษัท โนวิเทธ กรุ๊ป จำกัด (Novitat group co., ltd) นำเข้า ผลิต และจัดสำหน่ายสินค้าหลากหลายชนิดจากต่างประเทศ บริษัทมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท บริษัทกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ต้องการบุคคลากรมาเป็นส่วนร่วมในครอบครัวเดียวกัน ทางบริษัทเล็งเห็นความสำคัญของบุคคลากร มุ่งเน้นให้พนักงานทำงานอย่างมีความสุขและส่งต่อความสุขถึงลูกค้า "Our job to make you happy" เป้าหมายของบริษัท คือ เป็น Happy Workplace ต้องการคนที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือ ต้องการคนที่อยากเป็นคนที่ดีขึ้น คนที่เคารพคนอื่น มีความเสียสละมากขึ้น อดทนมากขึ้น เห็นแก่ส่วนรวมมากขึ้น ต้องการพัฒนาตนเอง ทั้งด้านทักษะและจิตใจ และพร้อมเติบโตไปกับองค์กร
สวัสดิการ
-ประกันสังคม -โบนัสประจำปีอย่างน้อยครึ่งเดือน ขึ้นอยู่กับผลงานและผลประกอบการ -ซื้อสินค้าราคาพนักงาน -จัดเลี้ยงตามโอกาสต่างๆ -ลาพักร้อน -เงินสะสม (ตามอายุงานที่บริษัทกำหนด) -เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ (เฉพาะตำแหน่งที่กำหนด) -เบี้ยขยัน -เงินค่าพัฒนาทักษะ (เฉพาะตำแหน่งที่กำหนด)
ติดต่อ
บริษัท โนวิเทธ กรุ๊ป จำกัด
เลขที่ 139/32 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แยก 9-1 (มีสุข)
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
ใช้งานแผนที่