บริษัท นครลิสซิ่ง จำกัด เป็นบริษัทสินเชื่อรายย่อยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยภายใต้การกำกับจากกระทรวงการคลัง มุ่งเน้นที่จะให้สินเชื่อที่มีคุณภาพแก่ชาวไทย โดยส่งเสริมผู้ใช้งานได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและได้รับการพัฒนาที่ดีขึ้นผ่านการจัดหาเงินทุนที่มีประสิทธิภาพ
สวัสดิการ
- ค่าครองชีพ - ชุดยูนิฟอร์ม - ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักออกต่างจังหวัด - วันหยุดนักขัตฤกษ์ - วันลาพักผ่อน - ประกันสังคม - โบนัสตามผลประกอบการ - เงินปรับประจำปี - การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน - หยุดทุกวันอาทิตย์ - เวลาทำงาน 09.00-18.00 น. - วันหยุดยาวช่วงปีใหม่ และ สงกรานต์
ไม่มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครในขณะนี้
ติดต่อ
บริษัท นครลิสซิ่ง จำกัด
1249/189-190 ชั้น27 อาคารเจมส์ ทาวเวอร์ ถนนเจริญกรุง
แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
วิธีการเดินทาง
BTS สะพานตากสิน